(?)

 (?)

De Bevolking

Normandië heeft een totale oppervlakte van 30.627 km².  Dit is 1/20 deel van de totale oppervlakte van Frankrijk. Nederland heeft een totale oppervlakte van 41.526 km².

In Normandië wonen 3,3 miljoen mensen. Er wonen dus niet zo veel mensen. Want in Nederland wonen wel 16 miljoen mensen, terwijl de oppervlakte van ons land niet zo heel veel groter is dan de oppervlakte van Normandië. In Haute Normandië wonen meer mensen dan in Basse Normandië. In Haute Normandië wonen 170 inwoners per km² en in Basse Normandië 85 inwoners per km². In het Seinedal van Normandië wonen de meeste mensen.

De meeste mensen in Normandië zijn Rooms-katholiek. Ongeveer 70 % van de bevolking is gedoopt in de Rooms-katholieke kerk. Net als in de andere landen van West-Europa gaan ook in Normandië steeds minder mensen naar de kerk.

In de middeleeuwen had elke streek van Frankrijk zijn eigen taal: Bretons in Bretagne, Picardisch in Picardië, Normandisch in Normandië, en ga zo maar door. Maar toen het onderwijs in 1881 verplicht werd, werd het Frans van Midden-Frankrijk de algemene Franse taal. De officiële taal in Normandië is dus gewoon Frans. Frans is een Latijse taal. Maar er wordt in Normandië toch ook nog steeds Normandisch gesproken. Het Normandisch is een Romaanse taal. Deze taal wordt gezien als een Frans dialect. Maar de Normandische taal lijkt eigenlijk helemaal niet op de Franse taal. Aan de taal van de Normandiërs kun je zien dat er vroeger Vikingen in Normandië hebben gewoond. Er zijn bijvoorbeeld namen van steden die eindigen op bec. Bec is een woord dat door de Vikingen gebruikt werd. Het betekent rivier. Ook het woord mare, dat dorp betekent en het woord ville, dat eigendom van betekent, komen bij de Vinkingen vandaan. In de moderne volkstaal van de Normandiërs worden ook nog steeds woorden gebruikt die uit Scandinavië, het gebied waar de Vikingen woonden, vandaan komen.